ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СТУДИО АРТ ДИЗАЙН ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

по одобрен за финансиране проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение № 229/05.05.2015 г. на Министерски съвет

Публична покана


Указания


Образец А


Образец Б


Образец В


Образец Г


Разяснение


Протокол


договорЦТО


договорПерун


 

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица

Отварянето на офертите ще се извърши на 30.09.2015г. от 13,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“-гр.Своге

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА КАБИНЕТ – АТЕЛИЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

по одобрен за финансиране проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение № 229/05.05.2015 г. на Министерски съвет.

Публична покана


Съобщение


Указания


Образец А


Образец Б


Образец В


Образец Г


Образец Д


Протокол


договорПолимета


договорАнонс


СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица

Отварянето на офертите ще се извърши на 10.09.2015г. от 13,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“ гр.Своге, ул.Отец Паисий №9.

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СТУДИО АРТ ДИЗАЙН ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

по одобрен за финансиране проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение № 229/05.05.2015 г. на Министерски съвет

Публична покана


Съобщение


Указания


Образец А


Образец Б


Образец В


Образец Г


Образец Д


СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица

Отварянето на офертите ще се извърши на 10.09.2015г. от 9,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“ гр.Своге, ул.Отец Паисий №9.


 Заповед за прекратяване

Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат

„Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ на обект Професионална гимназия „Велизар Пеев“-гр.Своге, ул.Отец Паисий №9
Публична покана 24.11.2014г.
Документация 24.11.2014г.
Образци на документи 24.11.2014г.
Образец банкова гаранция 24.11.2014г.
Протокол 5.12.2014г.
Договор 11.12.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица

Отварянето на офертите ще се извърши на 04.12.2014г. от 10,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“ гр.Своге, ул.Отец Паисий №9.

„Извършване на архитектурно заснемане /екзекутивна документация/, обследване на сгради за установяване на техническите характеристики“

„Извършване на архитектурно заснемане /екзекутивна документация/, обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия „Велизар Пеев“-гр.Своге, ул.Отец Паисий №9

Публична покана 24.11.2014г.
Документация 24.11.2014г.
Образци на документи 24.11.2014г.
Образец банкова гаранция 24.11.2014г.
Протокол 5.12.2014г.
Договор 11.12.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица
Отварянето на офертите ще се извърши на 04.12.2014г. от 9,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“ гр.Своге, ул.Отец Паисий №9.