Профил на купувача » Обяви по чл.20, ал.3

„Решение за откриване на процедура за обществена поръчка с предмет доставка на гориво за отопление“

„Решение за откриване на процедура за обществена поръчка с предмет доставка на гориво за отопление“

„Информация в АОП“

Договор за посредничество

Договор

Comments are closed.