Начало

 

СЪОБЩЕНИЕ

/30.04.2020г./

До заинтересованите лица

„Решение за откриване на процедура за обществена поръчка с предмет доставка на гориво за отопление“


СЪОБЩЕНИЕ

/28.11.2019г./

До заинтересованите лица

„Решение за откриване на процедура за обществена поръчка с предмет доставка на гориво за отопление“


 

СЪОБЩЕНИЕ

/12.10.2018г./

До заинтересованите лица

„Решение за откриване на процедура за обществена поръчка с предмет доставка на гориво за отопление“

 


СЪОБЩЕНИЕ

/05.09.2017г./

До заинтересованите лица

„Доставка на транспортни средства за реализиране на проект „Модернизиране на системата на професионалното образование“.“

Срок за получаване на оферти – 13.09.2017 г.,  17:00 ч.

Съобщение-удължаване на срока

Протокол


СЪОБЩЕНИЕ

/16.09.2015г./

До заинтересованите лица

Отварянето на офертите ще се извърши на 30.09.2015г. от 13,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“-гр.Своге

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СТУДИО АРТ ДИЗАЙН ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


СЪОБЩЕНИЕ

/08.09.2015г./

Заповед за прекратяване на обявената с публична покана процедура с предмет „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за студио „Арт-дизайн“

Заповед за прекратяване


СЪОБЩЕНИЕ

/31.08.2015г./

До заинтересованите лица

Отварянето на офертите ще се извърши на 10.09.2015г. от 9,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“ гр.Своге, ул.Отец Паисий №9.

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СТУДИО АРТ ДИЗАЙН ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


СЪОБЩЕНИЕ

/31.08.2015г./

До заинтересованите лица

Отварянето на офертите ще се извърши на 10.09.2015г. от 13,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“ гр.Своге, ул.Отец Паисий №9.

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА КАБИНЕТ – АТЕЛИЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Протокол


СЪОБЩЕНИЕ

/1.12.2014г./

До заинтересованите лица

Отварянето на офертите ще се извърши на 04.12.2014г. от 10,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“ гр.Своге, ул.Отец Паисий №9.

Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат

Протокол

Договор


 СЪОБЩЕНИЕ

/1.12.2014г./

До заинтересованите лица

Отварянето на офертите ще се извърши на 04.12.2014г. от 9,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“ гр.Своге, ул.Отец Паисий №9.

„Извършване на архитектурно заснемане /екзекутивна документация/, обследване на сгради за установяване на техническите характеристики“

Протокол

Договор